@HetisMick123

SCHOOLVOORSTELLING (2e kleuter t.e.m. 3e leerjaar)

 

Caro komt de klas binnen. Snel! Ze heeft videocontact nodig met haar vriend Mick, maar haar auto doet het niet meer en dus ze zit vast. Mick zit ergens in de jungle en hij heeft haar hulp nodig. Mag ze de computer in de klas even gebruiken om te videobellen?

 

De kinderen worden meegezogen in een avontuurlijk verhaal waarbij Caro en Mick op zoek gaan naar het medaillon van hun opa Charles, die vroeger een echte piraat was. In dat medaillon zou namelijk een geheime code verstopt zitten om het geheime schrift van hun opa te ontrafelen.

 

Maar hé... kennen (een deel van) de kinderen Mick niet al? Juist ja!
Want zij volgen hem al een tijdje op sociale media als Noordpoolreiziger. WAANZIN! Wat goed dat Caro net op deze school terechtgekomen is. Deze kinderen zullen wellicht een grote meerwaarde zijn voor het onderzoek.

 

Voorstellingen boeken of meer info? 
Neem contact op met Sam Brosens via de contactpagina.

 

 

 

LEERDOELEN:

Wetenschap en techniek (natuur):

 1. Algemene vaardigheid natuur: de kleuters tonen een explorerende en experimenterende aanpak om meer te weten te komen over de natuur.
 2. Algemene vaardigheid natuur: de kleuters kunnen met hulp van een volwassene, eenvoudige bronnen hanteren om meer te weten te komen over de natuur.

 

Lichamelijke opvoeding:

 1. Oplossen van kind-aangepaste problemen: kinderen kunnen zelf creatieve oplossingen verzinnen voor hen aangereikte problemen.
 2. Kinderen onderscheiden links/rechts

 

Taal:

 1. Nederlands luisteren: de kleuters kunnen een mondelinge boodschap, eventueel ondersteund door gebaar, mimiek met betrekking tot een concrete situatie begrijpen.
 2. Nederlands luisteren: de kleuters kunnen een mondelinge, voor hen bestemde boodschap, ondersteund door beeld en/of geluid, begrijpen
 3. Nederlands spreken: de kleuters kunnen antwoorden op gerichte vragen in verband met betekenis, inhoud, bedoeling, mening ... in concrete situaties
 4. Nederlands spreken: de kleuters kunnen zich inleven in duidelijk herkenbare rollen en situaties en vanuit eigen verbeelding/beleving hierop inspelen.
 5. Nederlands lezen: de kleuters kunnen op materialen, in boeken, op uithangborden lettertekens onderscheiden van andere tekens
 6. Nederlands lezen: de kleuters zijn bereid spontaan en zelfstandig voor hen bestemde boeken en andere info-bronnen in te kijken
 7. Nederlands lezen: de kleuters kunnen aan de hand van visueel materiaal een boodschap herscheppen
 8. Nederlands lezen: de kleuters kunnen door symbolen voorgestelde boodschappen in verband met concrete activiteiten begrijpen
 9. Nederlands schrijven: de kleuters kunnen onvolledige eenvoudige beelden aanvullen
 10. Nederlandse taalbeschouwing: kleuters beseffen dat mensen door middel van het schrift boodschappen kunnen vastleggen.
 11. Nederlandse taalbeschouwing: kleuters beseffen dat bepaalde symbolen (pictogrammen, lettertekens, ...) dienen om boodschappen over te dragen

 

Muzische vorming:

 1. Drama: de kleuters kunnen genieten van een gevarieerd aanbod van hedendaagse en klassieke kinderliteratuur, en voor hen bestemde culturele activiteiten.
 2. Drama: de kleuters kunnen zich inleven in personages.
 3. Drama/beweging: de kleuters kunnen genieten van en belangstellend kijken naar een gevarieerd aanbod van lichaamsexpressie van kinderen en volwassenen
 4. Media: de kleuters kunnen alert omgaan met voor hen bestemde audiovisuele boodschappen
 5. Media: de kleuters kunnen vaststellen dat klanken, beelden en bewegingen elkaar wederzijds beïnvloeden
 6. Attitude: de kleuters kunnen genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in 'kunstwerken'

 

ONDERSTEUNING VAN DE LEERKRACHT

 1. VOORAF: De leerlingen kunnen samen met de leerkracht op voorhand het Instagramaccount van Mick raadplegen. Dit doen ze op eigen tempo. Deze voorbereiding is een essentieel deel van de voorstelling.
 2. TIJDENS: De leerkracht wordt voor één keer ook een actrice/acteur. Wanneer de actrice de klas binnen komt, is de leerkracht al op de hoogte van bepaalde verwachtingen en zal deze het spel meespelen.
 3. ACHTERAF: er wordt een lesmap voorzien die bedoeld is om NA  het bezoek van de actrice aan de klas te gebruiken. In deze lesmap wordt door middel van talige en dramatische oefeningen verder ingegaan op het onderwerp natuur.